ขอเชิญท่านที่สนใจทำงานเป็น Financial Advisors

ขอเชิญท่านที่สนใจทำงานเป็น Financial Advisors

โอกาสมาถึงแล้ว ขอเชิญท่านที่สนใจทำงานเป็น Financial Advisors มารับฟังการเปิดเผยเคล็ดลับจากคนรุ่นใหม่>>Nam.finance ที่เป็นทั้งพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักเขียน เจ้าของเพจ Nam.finance และวิทยากร พร้อมทั้งเป็น Idol ของคนรุ่นใหม่ มาสัมผัสประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงิน ที่ทำให้ ท่านเห็นโอกาส ได้มากกว่าที่คิด สำรองที่นั่งได้แล้วตอนนี้ (ภายใน 10 ตุลาคม 2563) ไม่มีค่าใช้จ่าย ลิงค์ลงะเบียน(pointing down) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciW6ibnONL0WoEdIsqx8zlUW7rHdGaFo8vghAwZZnXBFdsaw/viewform?usp=sf_link unitlinkbiz ความมั่งคั่งสร้างได้ที่นี่ investinyourself

More Info

7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

7 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน มาร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาให้กับนักขายยูนิตลิงค์ ด้วยหลักสูตรที่ครั้งหนึ่งควรมีโอกาสได้เรียน Unit linked Fast Start ( Special ) รุ่นที่ 5/2563 เรียนผ่าน Private facebook group เวลา 19.00-21.00 ต่อเนื่อง 7 วัน อบรม 15-21 ตุลาคม 2563(เรียนย้อนหลังได้จนถึง 31 ตค.2563) ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ ภายใน 9 ตค.2563 ………………………………ลงทะเบียนได้เลย!! Unit linked Fast Start ( Special ) อบรม 15-21 ตุลาคม 2563 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQq6DJextVSx5hbsjxVE_wB_L9bDUGUPI41JbVPu2zSH2mzA/viewform?usp=sf_link…

More Info