ธนธร กาญจนิศากร

Brief info

วุฒิการศึกษา /สถาบัน :
นักเรียนทุนปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาคการเงินและธนาคาร
เอกการลงทุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC

ใบอนุญาตให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์จาก กลต.เลขที่ 48553
ใบอนุญาตขายประกันควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) จาก คปภ.